Giao ngayGiá tham chiếu
SUSHI/USDT
1.2753
Giá gần nhất được giao dịch (USDT)
+7.90%
Thay đổi trong 24 giờ
1.2750
Giá tham chiếu (USDT)
1.3468
Mức giá cao nhất trong 24h (USDT)
1.1679
Mức giá thấp nhất trong 24h (USDT)
3.69M
Khối lượng giao dịch trong 24h (SUSHI)
--
Danh nghĩa 24h
SUSHI/USDT
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 1.27