Giao ngayGiá tham chiếu
STORJ/USDT
0.5555
Giá gần nhất được giao dịch (USDT)
+14.96%
Thay đổi trong 24 giờ
0.5552
Giá tham chiếu (USDT)
0.5781
Mức giá cao nhất trong 24h (USDT)
0.4761
Mức giá thấp nhất trong 24h (USDT)
3.68M
Khối lượng giao dịch trong 24h (STORJ)
--
Danh nghĩa 24h
STORJ/USDT
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0.5551