Giao ngayGiá tham chiếu
SAND/USDT
1.3434
Giá gần nhất được giao dịch (USDT)
+10.91%
Thay đổi trong 24 giờ
1.3438
Giá tham chiếu (USDT)
1.4543
Mức giá cao nhất trong 24h (USDT)
1.1956
Mức giá thấp nhất trong 24h (USDT)
14.51M
Khối lượng giao dịch trong 24h (SAND)
--
Danh nghĩa 24h
SAND/USDT
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 1.3438