Giao ngayGiá tham chiếu
RVN/BTC
0.000001028
Giá gần nhất được giao dịch (BTC)
+10.54%
Thay đổi trong 24 giờ
0.000001029
Giá tham chiếu (BTC)
0.000001044
Mức giá cao nhất trong 24h (BTC)
0.000000887
Mức giá thấp nhất trong 24h (BTC)
7.56M
Khối lượng giao dịch trong 24h (RVN)
--
Danh nghĩa 24h
RVN/BTC
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0.00000102