Giao ngayGiá tham chiếu
REN/USDT
0.1547
Giá gần nhất được giao dịch (USDT)
+3.62%
Thay đổi trong 24 giờ
0.1546
Giá tham chiếu (USDT)
0.1645
Mức giá cao nhất trong 24h (USDT)
0.1477
Mức giá thấp nhất trong 24h (USDT)
8.62M
Khối lượng giao dịch trong 24h (REN)
--
Danh nghĩa 24h
REN/USDT
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0.154