Giao ngayGiá tham chiếu
ONT/USDT
0.2610
Giá gần nhất được giao dịch (USDT)
+8.75%
Thay đổi trong 24 giờ
0.2609
Giá tham chiếu (USDT)
0.2735
Mức giá cao nhất trong 24h (USDT)
0.2373
Mức giá thấp nhất trong 24h (USDT)
6.06M
Khối lượng giao dịch trong 24h (ONT)
--
Danh nghĩa 24h
ONT/USDT
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0.2609