Giao ngayGiá tham chiếu
OKB/USDT
12.368
Giá gần nhất được giao dịch (USDT)
+3.91%
Thay đổi trong 24 giờ
12.367
Giá tham chiếu (USDT)
12.708
Mức giá cao nhất trong 24h (USDT)
11.700
Mức giá thấp nhất trong 24h (USDT)
1.90M
Khối lượng giao dịch trong 24h (OKB)
--
Danh nghĩa 24h
OKB/USDT
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 12.367