Giao ngayGiá tham chiếu
LINK/BTC
0.000239
Giá gần nhất được giao dịch (BTC)
+3.02%
Thay đổi trong 24 giờ
0.000239
Giá tham chiếu (BTC)
0.000246
Mức giá cao nhất trong 24h (BTC)
0.000231
Mức giá thấp nhất trong 24h (BTC)
37,183
Khối lượng giao dịch trong 24h (LINK)
--
Danh nghĩa 24h
LINK/BTC
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0.000239