Giao ngayGiá tham chiếu
KSM/USDT
73.70
Giá gần nhất được giao dịch (USDT)
+7.26%
Thay đổi trong 24 giờ
73.67
Giá tham chiếu (USDT)
78.63
Mức giá cao nhất trong 24h (USDT)
66.37
Mức giá thấp nhất trong 24h (USDT)
54,458
Khối lượng giao dịch trong 24h (KSM)
--
Danh nghĩa 24h
KSM/USDT
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 73.71