Giao ngayGiá tham chiếu
KSM/BTC
0.00245
Giá gần nhất được giao dịch (BTC)
+2.94%
Thay đổi trong 24 giờ
0.00242
Giá tham chiếu (BTC)
0.00262
Mức giá cao nhất trong 24h (BTC)
0.00230
Mức giá thấp nhất trong 24h (BTC)
2,128
Khối lượng giao dịch trong 24h (KSM)
--
Danh nghĩa 24h
KSM/BTC
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0.002429