Giao ngayGiá tham chiếuDữ liệu giao dịch
BTC/USDT
44,198.1
Giá gần nhất được giao dịch (USDT)
+3.81%
Thay đổi trong 24 giờ
44,197.7
Giá tham chiếu (USDT)
44,357.0
Mức giá cao nhất trong 24h (USDT)
41,800.1
Mức giá thấp nhất trong 24h (USDT)
6,565
Khối lượng giao dịch trong 24h (BTC)
$290.33M
Danh nghĩa 24h
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingView
  - 44,194.6