Giao ngayGiá tham chiếu
ETH/BTC
0.06821
Giá gần nhất được giao dịch (BTC)
+0.09%
Thay đổi trong 24 giờ
0.06820
Giá tham chiếu (BTC)
0.06940
Mức giá cao nhất trong 24h (BTC)
0.06761
Mức giá thấp nhất trong 24h (BTC)
12,981
Khối lượng giao dịch trong 24h (ETH)
--
Danh nghĩa 24h
ETH/BTC
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0.06819