Giao ngayGiá tham chiếu
ETC/BTC
0.0007044
Giá gần nhất được giao dịch (BTC)
+2.41%
Thay đổi trong 24 giờ
0.0007045
Giá tham chiếu (BTC)
0.0007169
Mức giá cao nhất trong 24h (BTC)
0.0006816
Mức giá thấp nhất trong 24h (BTC)
59,070
Khối lượng giao dịch trong 24h (ETC)
--
Danh nghĩa 24h
ETC/BTC
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0.0007045