Giao ngayGiá tham chiếu
DASH/BTC
0,002355
Giá gần nhất được giao dịch (BTC)
+2.17%
Thay đổi trong 24 giờ
0,002355
Giá tham chiếu (BTC)
0,002358
Mức giá cao nhất trong 24h (BTC)
0,002271
Mức giá thấp nhất trong 24h (BTC)
7.916
Khối lượng giao dịch trong 24h (DASH)
--
Danh nghĩa 24h
DASH/BTC
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0,00235