Giao ngayGiá tham chiếu
CELR/USDT
0.017640
Giá gần nhất được giao dịch (USDT)
+14.60%
Thay đổi trong 24 giờ
0.017632
Giá tham chiếu (USDT)
0.018389
Mức giá cao nhất trong 24h (USDT)
0.015056
Mức giá thấp nhất trong 24h (USDT)
73.54M
Khối lượng giao dịch trong 24h (CELR)
--
Danh nghĩa 24h
CELR/USDT
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0.01763