Giao ngayGiá tham chiếu
CELO/USDT
1.5089
Giá gần nhất được giao dịch (USDT)
+5.59%
Thay đổi trong 24 giờ
1.5085
Giá tham chiếu (USDT)
1.5846
Mức giá cao nhất trong 24h (USDT)
1.4071
Mức giá thấp nhất trong 24h (USDT)
1.51M
Khối lượng giao dịch trong 24h (CELO)
--
Danh nghĩa 24h
CELO/USDT
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 1.5085