Giao ngayGiá tham chiếu
BTT/USDT
0.0000010933
Giá gần nhất được giao dịch (USDT)
+1.57%
Thay đổi trong 24 giờ
0.0000010939
Giá tham chiếu (USDT)
0.0000011261
Mức giá cao nhất trong 24h (USDT)
0.0000010700
Mức giá thấp nhất trong 24h (USDT)
13,873.82B
Khối lượng giao dịch trong 24h (BTT)
--
Danh nghĩa 24h
BTT/USDT
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0.0000010940