Giao ngayGiá tham chiếu
BSV/BTC
0.001780
Giá gần nhất được giao dịch (BTC)
+4.03%
Thay đổi trong 24 giờ
0.001779
Giá tham chiếu (BTC)
0.001880
Mức giá cao nhất trong 24h (BTC)
0.001707
Mức giá thấp nhất trong 24h (BTC)
15,987
Khối lượng giao dịch trong 24h (BSV)
--
Danh nghĩa 24h
BSV/BTC
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0.001779