Giao ngayGiá tham chiếu
BAT/USDT
0.4082
Giá gần nhất được giao dịch (USDT)
+9.06%
Thay đổi trong 24 giờ
0.4084
Giá tham chiếu (USDT)
0.4215
Mức giá cao nhất trong 24h (USDT)
0.3685
Mức giá thấp nhất trong 24h (USDT)
6.51M
Khối lượng giao dịch trong 24h (BAT)
--
Danh nghĩa 24h
BAT/USDT
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0.4084