Giao ngayGiá tham chiếu
AVAX/BTC
0,0008574
Giá gần nhất được giao dịch (BTC)
-1.05%
Thay đổi trong 24 giờ
0,0008575
Giá tham chiếu (BTC)
0,0008800
Mức giá cao nhất trong 24h (BTC)
0,0008126
Mức giá thấp nhất trong 24h (BTC)
28.603
Khối lượng giao dịch trong 24h (AVAX)
--
Danh nghĩa 24h
AVAX/BTC
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0,0008574