YFI/BTC
0,272-2.51%
USD$5.250,17
Mức giá thấp nhất trong 24h0,269
Mức giá cao nhất trong 24h0,288
Khối lượng giao dịch trong 24h(YFI)12
Danh nghĩa 24h(BTC)3,20
YFI/BTC
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0,272
  Các lệnh
  Độ chính xác
  0.001
  #Giá(BTC)Số tiền(YFI)
  #Giá(BTC)Số tiền(YFI)
  Giao dịch
  • Giá(BTC)Số tiền(YFI)Thời gian
  • 0,2720,000416:26:59
  • 0,2720,002316:26:04
  • 0,2720,043016:25:51
  • 0,2720,029716:25:51
  • 0,2720,013316:25:51
  • 0,2710,001716:25:44
  • 0,2710,004816:25:44
  • 0,2710,021716:25:12
  • 0,2710,000516:24:38
  • 0,2710,000516:24:13
  • 0,2710,000216:23:21
  • 0,2710,043016:21:13
  • 0,2700,029116:18:55
  • 0,2710,007416:17:49
  • 0,2700,000516:16:01
  • 0,2700,007316:15:51
  • 0,2710,000616:13:48
  • 0,2710,000616:11:58
  • 0,2710,033216:11:56
  • 0,2710,009716:09:46
  • 0,2710,000116:07:21
  • 0,2710,001716:07:21
  • 0,2730,000716:00:35
  • 0,2730,000416:00:20
  • 0,2730,043015:59:29
  • 0,2720,002415:57:13
  • 0,2720,043015:56:36
  • 0,2720,037115:53:02
  • 0,2720,005915:52:29
  • 0,2710,043015:52:03
  • 0,2710,010015:48:41
  • 0,2710,000715:47:16