Giao ngayGiá tham chiếuDữ liệu giao dịch
XRP
Tỷ lệ cho vay ký quỹ XRP
Chu kỳ
Mua/bán XRP
Chu kỳ
USDTChênh lệch giá trong giao dịch ngang hàng
Chu kỳ