Giao ngayGiá tham chiếuDữ liệu giao dịch
BTC
Tỷ lệ cho vay ký quỹ BTC
Chu kỳ
Mua/bán BTC
Chu kỳ
USDTChênh lệch giá trong giao dịch ngang hàng
Chu kỳ