Giao ngayGiá tham chiếuDữ liệu giao dịch
BSV
Tỷ lệ cho vay ký quỹ BSV
Chu kỳ
Mua/bán BSV
Chu kỳ
USDTChênh lệch giá trong giao dịch ngang hàng
Chu kỳ