ITC

IoT Chain Giá

ITC
Thêm vào yêu thích

$--

+$-- (+0,00%)

24H
  • 1 giờ
  • 24 giờ
  • 1 tuần
  • 1 phút
  • 1 năm
  • Tất cả
Tất cả
1 năm
1 phút
1 tuần
24 giờ
1 giờ
Vốn hóa thị trường
$30.367
Khối lượng 24h
$21.043
Lượng cung lưu hành
71.454.008

Giao dịch

Giao ngay
Ký quỹ
Phái sinh
Quyền chọn
Cặp
Giá gần nhất
Thay đổi
Hành động
Không tìm thấy kết quả nào
Tìm hiểu về giao ngay
Tổng quan
Phân tích

Giới thiệu về IoT Chain (ITC)

IoT Chain (ITC) is a lite IoT Operating System based on blockchain, which was designed to solve current security problems of IoT, meet the high degree of concurrent usage scenarios of IoT and realize the interconnection of all things. ITC returns data sovereignty to the users.

Tìm hiểu thêm về IoT Chain (ITC)

Mạng xã hội

IoT Chain Thống kê giá cả

Giá
IoT Chain Giá
$0
Cao / Thấp trong 24 giờ
$0Thấp
$0cao
Khối lượng 24h
$21.043
Lượng cung lưu hành
71.454.008
Vốn hóa thị trường
$30.367