ETHUSD-20220129-1900-C
Thời gian đáo hạn 21giờ

--

Giá gần nhất

--

Thay đổi trong 24 giờ

$2,390.900

Chỉ số giá gần nhất

1,900 USD

Giá thực hiện

0 ETH

Khối lượng mở

--

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

--

Danh nghĩa 24h

4.86

Đòn bẩy

0.2055 ETH

Giá tham chiếu

203.73%

Biến động hàm ý

0.78482364

Delta

0.00001234

Vega

-1.31773001

Gamma

-0.0012226

Theta

Đơn vịETH
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingView
  - 0.2056