BTCUSD-20220325-18000-P
Thời gian đáo hạn 33ngày

0.0010 BTC

Giá gần nhất

0.00%

Thay đổi trong 24 giờ

$39,926.50

Chỉ số giá gần nhất

18,000 USD

Giá thực hiện

51.2 BTC

Khối lượng mở

0.0 BTC

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$0.00

Danh nghĩa 24h

635.93

Đòn bẩy

0.0016 BTC

Giá tham chiếu

125.12%

Biến động hàm ý

-0.01233143

Delta

0.00008569

Vega

0.09990237

Gamma

-0.00016132

Theta

Đơn vịBTC
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingView
  - 0.0016