BTCUSD-20220910-17000-C

Thời gian đáo hạn
10:39:48
Đơn vị
Hợp đồng
----
Chỉ số$21.247,20
Giá tham chiếu฿0,1998
Mức giá thấp nhất trong 24h--
Mức giá cao nhất trong 24h--
Khối lượng mở0 Hợp đồng
BTCUSD-20220910-17000-C
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
 • Các lệnhChỉ số gần nhất:$21.247,20
  Độ chính xác
  0.0005
  #Giá(BTC)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(BTC)Số tiền(Hợp đồng)
  • 10,17351,100K
  • 10,20601,100K
  Giao dịch
  • Giá(BTC)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian