SRM/USD
1.8504
Giá gần nhất (USD)
0.60%
Thay đổi trong 24 giờ
1.8862
Mức giá cao nhất trong 24 giờ (USD)
1.7761
Mức giá thấp nhất trong 24 giờ (USD)
SRM/USD
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingView
  - 1.8504
  Sàn giao dịchLoại tiềnGiáUSDGiáTrọng số
  OKXSRM/BTC0.00004787$1.852133.3%
  BinanceSRM/BTC0.0000478$1.849233.3%
  FtxSRM/USD1.85$1.850033.3%