LON/USD

----
Mức giá thấp nhất trong 24 giờ(USD)--
Mức giá cao nhất trong 24 giờ(USD)--
LON/USD
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
 • Sàn giao dịch
  Loại tiền
  Giá
  $Giá
  Trọng số
  Không tìm thấy kết quả nào