CQT/USD
0.384
Giá gần nhất (USD)
0.00%
Thay đổi trong 24 giờ
0.427
Mức giá cao nhất trong 24 giờ (USD)
0.364
Mức giá thấp nhất trong 24 giờ (USD)
CQT/USD
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingView
  - 0.384
  Sàn giao dịchLoại tiềnGiáUSDGiáTrọng số
  OKXCQT/USDT0.384$0.38433.3%
  KucoinCQT/USDT0.3846$0.38433.3%
  FtxCQT/USD0.3833$0.38333.3%