COMP/USD
105.46
Giá gần nhất (USD)
0.76%
Thay đổi trong 24 giờ
106.17
Mức giá cao nhất trong 24 giờ (USD)
98.08
Mức giá thấp nhất trong 24 giờ (USD)
COMP/USD
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingView
  - 105.46
  Sàn giao dịchLoại tiềnGiáUSDGiáTrọng số
  OKXCOMP/BTC0.002705$105.4133.3%
  CoinbaseCOMP/USD105.44$105.4433.3%
  BinanceCOMP/BTC0.0027$105.3033.3%