BADGER/BTC
0.0001962
Giá gần nhất (BTC)
3.69%
Thay đổi trong 24 giờ
0.0002004
Mức giá cao nhất trong 24 giờ (BTC)
0.0001890
Mức giá thấp nhất trong 24 giờ (BTC)
BADGER/BTC
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingView
  - 0.0001962
  Sàn giao dịchLoại tiềnGiáBTCGiáTrọng số
  OKXBADGER/BTC0.00019610.000196120%
  HuobiBADGER/BTC0.00019610.000196120%
  CoinbaseBADGER/USD7.650.000196320%
  FtxBADGER/USD7.6050.000195120%
  BinanceBADGER/BTC0.00019610.000196120%