Hợp đồngGiá mới nhấtThay đổiThấp nhất 24hCao nhất 24hHợp đồng mởKhối lượng giao dịch trong 24hKhối lượng 24hThao tác
BTCUSDTHằng tuần1125
₮16.710,1$16.693,39
+0,16%
+0,16%
₮16.536,3$16.519,77
₮16.850,0$16.833,15
87,60 BTC
313,07 BTC
$5,24M
BTCUSDTMỗi tuần hai lần1202
₮16.720,1$16.703,38
+0,15%
+0,15%
₮16.562,2$16.545,64
₮16.819,5$16.802,69
31,95 BTC
266,32 BTC
$4,46M
BTCUSDTHằng quý1230
₮16.688,4$16.671,72
+0,14%
+0,14%
₮16.503,9$16.487,40
₮16.791,9$16.775,11
1.381,70 BTC
502,52 BTC
$8,39M
BTCUSDTMỗi quý hai lần0331
₮16.724,3$16.707,58
+0,13%
+0,13%
₮16.542,1$16.525,56
₮16.830,0$16.813,17
633,54 BTC
303,40 BTC
$5,08M
ETHUSDTHằng tuần1125
₮1.220,28$1.219,06
+0,19%
+0,19%
₮1.198,00$1.196,81
₮1.237,23$1.236,00
810,0 ETH
6.053,6 ETH
$7,39M
ETHUSDTMỗi tuần hai lần1202
₮1.217,68$1.216,47
+0,20%
+0,20%
₮1.194,29$1.193,10
₮1.231,48$1.230,25
132,1 ETH
2.309,2 ETH
$2,82M
ETHUSDTHằng quý1230
₮1.215,32$1.214,11
+0,28%
+0,28%
₮1.191,81$1.190,62
₮1.230,78$1.229,55
29.982,4 ETH
22.365,7 ETH
$27,19M
ETHUSDTMỗi quý hai lần0331
₮1.217,11$1.215,90
+0,21%
+0,21%
₮1.190,40$1.189,21
₮1.233,16$1.231,93
8.256,6 ETH
7.371,9 ETH
$8,98M
LTCUSDTHằng tuần1125
₮64,33$64,27
+0,60%
+0,60%
₮61,41$61,35
₮64,87$64,81
2.569 LTC
64.982 LTC
$4,19M
LTCUSDTMỗi tuần hai lần1202
₮64,43$64,37
+0,45%
+0,45%
₮61,40$61,34
₮64,96$64,90
1.180 LTC
50.274 LTC
$3,24M
LTCUSDTHằng quý1230
₮64,44$64,38
+0,48%
+0,48%
₮61,29$61,23
₮65,00$64,94
64.827 LTC
78.904 LTC
$5,09M
LTCUSDTMỗi quý hai lần0331
₮65,10$65,04
+0,54%
+0,54%
₮61,65$61,59
₮65,80$65,74
25.737 LTC
66.061 LTC
$4,31M
DOTUSDTHằng tuần1125
₮5,626$5,63
+0,62%
+0,62%
₮5,523$5,52
₮5,650$5,65
4.681 DOT
44.320 DOT
$249.344,32
DOTUSDTMỗi tuần hai lần1202
₮5,620$5,62
+0,33%
+0,33%
₮5,525$5,52
₮5,660$5,66
5.969 DOT
54.358 DOT
$305.491,96
DOTUSDTHằng quý1230
₮5,652$5,65
+0,55%
+0,55%
₮5,553$5,55
₮5,685$5,68
296.277 DOT
68.539 DOT
$387.382,43
DOTUSDTMỗi quý hai lần0331
₮5,578$5,58
+0,35%
+0,35%
₮5,482$5,48
₮5,615$5,61
119.422 DOT
34.874 DOT
$194.527,18
FILUSDTHằng tuần1125
₮4,395$4,40
+0,18%
+0,18%
₮4,245$4,25
₮4,432$4,43
2.131,6 FIL
20.106,2 FIL
$88.366,75
FILUSDTMỗi tuần hai lần1202
₮4,375$4,38
-0,03%
-0,03%
₮4,244$4,24
₮4,421$4,42
420,1 FIL
10.551,4 FIL
$46.162,38
FILUSDTHằng quý1230
₮4,351$4,35
-0,12%
-0,12%
₮4,222$4,22
₮4,404$4,40
63.029,2 FIL
40.150,6 FIL
$174.695,27
FILUSDTMỗi quý hai lần0331
₮4,405$4,41
+0,73%
+0,73%
₮4,262$4,26
₮4,441$4,44
33.365,6 FIL
17.148,8 FIL
$75.540,47
ADAUSDTHằng tuần1125
₮0,32917$0,32884083
+0,34%
+0,34%
₮0,32086$0,32053914
₮0,33202$0,33168798
70.300 ADA
4,57M ADA
$1,51M
ADAUSDTMỗi tuần hai lần1202
₮0,32953$0,32920047
+0,44%
+0,44%
₮0,32254$0,32221746
₮0,33243$0,33209757
27.400 ADA
4,37M ADA
$1,44M
ADAUSDTHằng quý1230
₮0,33165$0,33131835
+0,41%
+0,41%
₮0,32388$0,32355612
₮0,33466$0,33432534
9,92M ADA
4,67M ADA
$1,55M
ADAUSDTMỗi quý hai lần0331
₮0,33061$0,33027939
+0,35%
+0,35%
₮0,32210$0,32177790
₮0,33333$0,33299667
1,51M ADA
4,28M ADA
$1,42M
BCHUSDTHằng tuần1125
₮105,54$105,44
+0,55%
+0,55%
₮104,01$103,91
₮106,32$106,22
442,7 BCH
5.983,3 BCH
$631.477,49
BCHUSDTMỗi tuần hai lần1202
₮105,42$105,32
+0,50%
+0,50%
₮103,92$103,82
₮106,11$106,01
69,3 BCH
4.257,7 BCH
$448.846,74
BCHUSDTHằng quý1230
₮106,24$106,14
+0,63%
+0,63%
₮104,96$104,86
₮107,25$107,15
51.788,7 BCH
10.762,8 BCH
$1,15M
BCHUSDTMỗi quý hai lần0331
₮105,43$105,33
+0,54%
+0,54%
₮104,16$104,06
₮106,60$106,50
3.572,6 BCH
5.076,1 BCH
$535.173,23
EOSUSDTHằng tuần1125
₮0,9074$0,90649260
+0,34%
+0,34%
₮0,8772$0,87632280
₮0,9099$0,90899010
103.340 EOS
519.650 EOS
$471.530,41
EOSUSDTMỗi tuần hai lần1202
₮0,9097$0,90879030
+0,30%
+0,30%
₮0,8795$0,87862050
₮0,9119$0,91098810
101.760 EOS
538.900 EOS
$490.237,33
EOSUSDTHằng quý1230
₮0,9120$0,91108800
+0,27%
+0,27%
₮0,8808$0,87991920
₮0,9145$0,91358550
1,14M EOS
696.610 EOS
$635.308,32
EOSUSDTMỗi quý hai lần0331
₮0,9072$0,90629280
+0,29%
+0,29%
₮0,8762$0,87532380
₮0,9098$0,90889020
290.140 EOS
464.550 EOS
$421.439,76
ETCUSDTHằng tuần1125
₮19,586$19,57
+0,42%
+0,42%
₮19,038$19,02
₮19,748$19,73
3.630 ETC
160.870 ETC
$3,16M
ETCUSDTMỗi tuần hai lần1202
₮19,601$19,59
+0,43%
+0,43%
₮18,949$18,94
₮19,727$19,71
1.770 ETC
385.930 ETC
$7,57M
ETCUSDTHằng quý1230
₮19,690$19,68
+0,30%
+0,30%
₮19,095$19,08
₮19,856$19,84
369.670 ETC
212.450 ETC
$4,19M
ETCUSDTMỗi quý hai lần0331
₮19,550$19,54
+0,35%
+0,35%
₮18,935$18,92
₮19,628$19,61
102.210 ETC
145.900 ETC
$2,86M
LINKUSDTHằng tuần1125
₮6,199$6,20
+0,74%
+0,74%
₮6,007$6,01
₮6,229$6,23
6.511 LINK
92.514 LINK
$573.494,29
LINKUSDTMỗi tuần hai lần1202
₮6,191$6,19
+0,74%
+0,74%
₮5,991$5,99
₮6,223$6,22
1.882 LINK
50.530 LINK
$312.831,23