ETHUSDBi-quarterly0930
Thời gian chuyển giao 138ngày

$2,082.71

Giá gần nhất

+4.99%

Thay đổi trong 24 giờ

$2,057.73

Chỉ số giá gần nhất

$2,081.61

Giá tham chiếu

36,196.1643 ETH

Khối lượng mở

14,331.7072 ETH

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$29.10M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịETH
ETHUSDBi-quarterly0930
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 2,081.61