BTCUSD0520
Thời gian chuyển giao 5ngày

$30,026.6

Giá gần nhất

+4.40%

Thay đổi trong 24 giờ

$30,009.9

Chỉ số giá gần nhất

$30,013.8

Giá tham chiếu

1,408.9610 BTC

Khối lượng mở

1,909.6688 BTC

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$56.17M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịBTC
BTCUSD0520
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 30,014.3