BCHUSD0520
Thời gian chuyển giao 5ngày

$210.53

Giá gần nhất

+11.97%

Thay đổi trong 24 giờ

$210.55

Chỉ số giá gần nhất

$210.46

Giá tham chiếu

5,423.81 BCH

Khối lượng mở

18,141.32 BCH

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$3.84M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịBCH
BCHUSD0520
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 210.46