XRPUSDT0520
Thời gian chuyển giao 5ngày

₮0.42907

Giá gần nhất

+6.73%

Thay đổi trong 24 giờ

$0.43

Chỉ số giá gần nhất

₮0.42904

Giá tham chiếu

861,700 XRP

Khối lượng mở

12.76M XRP

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$5.48M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịXRP
XRPUSDT0520
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0.42927