LINKUSD1230
Thời gian chuyển giao
176ngày
Đơn vị
6,405+1.22%
Giá tham chiếu$6,405
Mức giá thấp nhất trong 24h$6,076
Mức giá cao nhất trong 24h$6,471
LINKUSD1230
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 6,399
  Các lệnhChỉ số gần nhất:$6,367
  Độ chính xác
  0.001
  #Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 6,4054,000017:21:24
  • 6,40415,000017:21:08
  • 6,3995,000017:20:55
  • 6,38727,000017:20:38
  • 6,3785,000017:20:32
  • 6,3783,000017:20:26
  • 6,3744,000017:20:17
  • 6,3735,000017:20:12
  • 6,3716,000017:20:04
  • 6,3706,000017:19:58
  • 6,3707,000017:19:49
  • 6,3734,000017:19:40
  • 6,3687,000017:19:37
  • 6,3703,000017:19:32
  • 6,3665,000017:19:15
  • 6,3636,000017:19:07
  • 6,3631,000017:18:57
  • 6,3612,000017:18:48
  • 6,3684,000017:18:37
  • 6,3595,000017:18:23
  • 6,3535,000017:18:16
  • 6,3486,000017:18:03
  • 6,33918,000017:17:56
  • 6,3385,000017:17:50
  • 6,3394,000017:17:24
  • 6,3384,000017:17:21
  • 6,3344,000017:17:07
  • 6,3374,000017:16:50
  • 6,3383,000017:16:40
  • 6,3385,000017:16:21
  • 6,33611,000017:16:11
  • 6,3354,000017:15:44