EOSUSD0715
Thời gian chuyển giao
12ngày
Đơn vị
0,9056-0.11%
Chỉ số$0,9089
Giá tham chiếu$0,9056
Mức giá thấp nhất trong 24h$0,8837
Mức giá cao nhất trong 24h$0,9225
EOSUSD0715
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0,9061
  Các lệnhChỉ số gần nhất:$0,9089
  Độ chính xác
  0.0001
  #Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 0,90564,000017:21:35
  • 0,90593,000017:21:23
  • 0,90613,000017:21:10
  • 0,90584,000017:20:54
  • 0,90573,000017:20:30
  • 0,90613,000017:20:18
  • 0,90552,000017:20:08
  • 0,90586,000017:19:54
  • 0,90542,000017:19:43
  • 0,90573,000017:19:31
  • 0,90548,000017:19:20
  • 0,9059200,000017:19:17
  • 0,90654,000017:19:07
  • 0,90686,000017:18:42
  • 0,90665,000017:18:26
  • 0,90645,000017:18:12
  • 0,90666,000017:18:00
  • 0,90643,000017:17:44
  • 0,90734,000017:16:58
  • 0,90684,000017:16:42
  • 0,90796,000017:16:31
  • 0,90784,000017:16:17
  • 0,90758,000017:16:01
  • 0,90796,000017:15:52
  • 0,90777,000017:15:38
  • 0,90775,000017:15:25
  • 0,90756,000017:15:18
  • 0,90774,000017:15:08
  • 0,90823,000017:14:55
  • 0,90805,000017:14:44
  • 0,9072139,000017:14:30
  • 0,90724,000017:14:30