BTCUSD0701
Thời gian chuyển giao
5ngày
Đơn vị
21.088,1-0.66%
Chỉ số$21.081,1
Giá tham chiếu$21.090,1
Mức giá thấp nhất trong 24h$20.881,9
Mức giá cao nhất trong 24h$21.612,0
BTCUSD0701
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 21.088,1
  Các lệnhChỉ số gần nhất:$21.081,1
  Độ chính xác
  0.1
  #Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 21.088,14,000002:06:04
  • 21.087,32,000002:05:52
  • 21.087,83,000002:05:33
  • 21.090,23,000002:05:27
  • 21.090,35,000002:05:27
  • 21.097,46,000002:05:24
  • 21.086,117,000002:05:16
  • 21.086,228,000002:05:16
  • 21.088,95,000002:05:16
  • 21.086,29,000002:05:16
  • 21.087,13,000002:05:16
  • 21.087,25,000002:05:16
  • 21.087,833,000002:05:16
  • 21.087,8313,000002:05:16
  • 21.087,984,000002:05:16
  • 21.088,83,000002:05:16
  • 21.096,94,000002:04:57
  • 21.097,45,000002:04:52
  • 21.096,89,000002:04:47
  • 21.094,43,000002:04:40
  • 21.098,98,000002:04:01
  • 21.088,76,000002:03:40
  • 21.093,624,000002:03:21
  • 21.092,96,000002:03:13
  • 21.092,211,000002:03:04
  • 21.092,75,000002:02:59
  • 21.091,37,000002:02:49
  • 21.090,87,000002:02:36
  • 21.090,66,000002:02:34
  • 21.092,013,000002:02:25
  • 21.095,52,000002:02:13
  • 21.092,616,000002:02:10