BCHUSD0708
Thời gian chuyển giao
8ngày
Đơn vị
103,02-0.61%
Chỉ số$104,14
Giá tham chiếu$103,08
Mức giá thấp nhất trong 24h$100,40
Mức giá cao nhất trong 24h$106,87
BCHUSD0708
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 103,14
  Các lệnhChỉ số gần nhất:$104,14
  Độ chính xác
  0.01
  #Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 103,1419,0012:17:38
  • 103,1730,0012:17:28
  • 103,122,0012:17:14
  • 103,0215,0012:17:05
  • 103,215,0012:16:52
  • 103,433,0012:16:39
  • 103,4723,0012:16:34
  • 103,4823,0012:16:17
  • 103,3215,0012:16:08
  • 103,3810,0012:15:50
  • 103,393,0012:15:40
  • 103,382,0012:15:27
  • 103,304,0012:15:09
  • 103,263,0012:15:00
  • 103,284,0012:14:51
  • 103,364,0012:14:32
  • 103,445,0012:14:25
  • 103,385,0012:14:15
  • 103,594,0012:14:01
  • 103,536,0012:13:52
  • 103,429,0012:13:30
  • 103,535,0012:13:20
  • 103,545,0012:13:08
  • 103,4515,0012:12:56
  • 103,548,0012:12:41
  • 103,3928,0012:12:34
  • 103,574,0012:12:16
  • 103,626,0012:12:07
  • 103,655,0012:11:58
  • 103,762,0012:11:47
  • 103,5715,0012:11:26
  • 103,406,0012:11:16