TRX Hợp đồng
TRXTỷ lệ vị thế mua/vị thế bán
data title desc icon
Chu kỳ
TRXCơ sở
data title desc icon
USD Hợp đồng
Hợp đồng tương lai theo tuần
Chọn tùy chỉnh
TRXTỷ lệ tài trợ của hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu
data title desc icon
TRXKhối lượng mở và khối lượng giao dịch của hợp đồng tương lai
data title desc icon
Chu kỳ
TRXKhối lượng khớp lệnh của hợp đồng tương lai
data title desc icon
Chu kỳ
TRXChỉ số cảm xúc của các nhà giao dịch đứng đầu
data title desc icon
TRXMức ký quỹ trung bình đã sử dụng của các nhà giao dịch đứng đầu
data title desc icon