LTC Hợp đồng
LTCTỷ lệ vị thế mua/vị thế bán
data title desc icon
Chu kỳ
LTCCơ sở
data title desc icon
USD Hợp đồng
Hợp đồng tương lai theo tuần
Chọn tùy chỉnh
LTCTỷ lệ tài trợ của hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu
data title desc icon
LTCKhối lượng mở và khối lượng giao dịch của hợp đồng tương lai
data title desc icon
Chu kỳ
LTCKhối lượng khớp lệnh của hợp đồng tương lai
data title desc icon
Chu kỳ
LTCChỉ số cảm xúc của các nhà giao dịch đứng đầu
data title desc icon
LTCMức ký quỹ trung bình đã sử dụng của các nhà giao dịch đứng đầu
data title desc icon