LINK Hợp đồng
LINKTỷ lệ vị thế mua/vị thế bán
data title desc icon
Chu kỳ
LINKCơ sở
data title desc icon
USD Hợp đồng
Hợp đồng tương lai theo tuần
Chọn tùy chỉnh
LINKTỷ lệ tài trợ của hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu
data title desc icon
LINKKhối lượng mở và khối lượng giao dịch của hợp đồng tương lai
data title desc icon
Chu kỳ
LINKKhối lượng khớp lệnh của hợp đồng tương lai
data title desc icon
Chu kỳ
LINKChỉ số cảm xúc của các nhà giao dịch đứng đầu
data title desc icon
LINKMức ký quỹ trung bình đã sử dụng của các nhà giao dịch đứng đầu
data title desc icon