ETH Hợp đồng
ETHTỷ lệ vị thế mua/vị thế bán
data title desc icon
Chu kỳ
ETHCơ sở
data title desc icon
USD Hợp đồng
Hợp đồng tương lai theo tuần
Chọn tùy chỉnh
ETHTỷ lệ tài trợ của hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu
data title desc icon
ETHKhối lượng mở và khối lượng giao dịch của hợp đồng tương lai
data title desc icon
Chu kỳ
ETHKhối lượng khớp lệnh của hợp đồng tương lai
data title desc icon
Chu kỳ
ETHChỉ số cảm xúc của các nhà giao dịch đứng đầu
data title desc icon
ETHMức ký quỹ trung bình đã sử dụng của các nhà giao dịch đứng đầu
data title desc icon