ETC Hợp đồng
ETCTỷ lệ vị thế mua/vị thế bán
data title desc icon
Chu kỳ
ETCCơ sở
data title desc icon
USD Hợp đồng
Hợp đồng tương lai theo tuần
Chọn tùy chỉnh
ETCTỷ lệ tài trợ của hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu
data title desc icon
ETCKhối lượng mở và khối lượng giao dịch của hợp đồng tương lai
data title desc icon
Chu kỳ
ETCKhối lượng khớp lệnh của hợp đồng tương lai
data title desc icon
Chu kỳ
ETCChỉ số cảm xúc của các nhà giao dịch đứng đầu
data title desc icon
ETCMức ký quỹ trung bình đã sử dụng của các nhà giao dịch đứng đầu
data title desc icon