EOS Hợp đồng
EOSTỷ lệ vị thế mua/vị thế bán
data title desc icon
Chu kỳ
EOSCơ sở
data title desc icon
USD Hợp đồng
Hợp đồng tương lai theo tuần
Chọn tùy chỉnh
EOSTỷ lệ tài trợ của hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu
data title desc icon
EOSKhối lượng mở và khối lượng giao dịch của hợp đồng tương lai
data title desc icon
Chu kỳ
EOSKhối lượng khớp lệnh của hợp đồng tương lai
data title desc icon
Chu kỳ
EOSChỉ số cảm xúc của các nhà giao dịch đứng đầu
data title desc icon
EOSMức ký quỹ trung bình đã sử dụng của các nhà giao dịch đứng đầu
data title desc icon