DOT Hợp đồng
DOTTỷ lệ vị thế mua/vị thế bán
data title desc icon
Chu kỳ
DOTCơ sở
data title desc icon
USD Hợp đồng
Hợp đồng tương lai theo tuần
Chọn tùy chỉnh
DOTTỷ lệ tài trợ của hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu
data title desc icon
DOTKhối lượng mở và khối lượng giao dịch của hợp đồng tương lai
data title desc icon
Chu kỳ
DOTKhối lượng khớp lệnh của hợp đồng tương lai
data title desc icon
Chu kỳ
DOTChỉ số cảm xúc của các nhà giao dịch đứng đầu
data title desc icon
DOTMức ký quỹ trung bình đã sử dụng của các nhà giao dịch đứng đầu
data title desc icon