BTC Hợp đồng
BTCTỷ lệ vị thế mua/vị thế bán
data title desc icon
Chu kỳ
BTCCơ sở
data title desc icon
USD Hợp đồng
Hợp đồng tương lai theo tuần
Chọn tùy chỉnh
BTCTỷ lệ tài trợ của hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu
data title desc icon
BTCKhối lượng mở và khối lượng giao dịch của hợp đồng tương lai
data title desc icon
Chu kỳ
BTCKhối lượng khớp lệnh của hợp đồng tương lai
data title desc icon
Chu kỳ
BTCChỉ số cảm xúc của các nhà giao dịch đứng đầu
data title desc icon
BTCMức ký quỹ trung bình đã sử dụng của các nhà giao dịch đứng đầu
data title desc icon